Class Schedule

 • Homeroom 7:00-7:25

  1st Period 7:35-8:25: World History Online

  2nd Period 8:30-9:20: World History Online

  3rd Period9:25-10:15: World History (Face 2 Face)

  4th Period 10:20-11:10: World History Online

  5th Period 11:15-12:40: World History Online 

  6th Period 12:45-1:35: World History Online

  7th Period 1:40-2:30: World History (Face 2 Face)

   

  b5